ไทย EN
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
0 0 0 2 6 8 3 5 1
จำนวนผู้เข้าชม
  • กุ้งไทย ยั่งยืน ปลอดภัย อร่อย
  • อุตสาหกรรมกุ้งไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  • กุ้งไทย สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง
 news
ข่าว : 13 ธ.ค. 2555
Press Release: ส.กุ้งไทยชี้ ผลผลิตกุ้งไทยปี 55 ลดลง 10% ตามคาดร้องรัฐเร่งแก้ข้อกล่าวหาใช้แรงงานเด็ก รุกเจรจา FTA EU ก่อนถูกตัด GSP
อ่านเพิ่มเติม
ข่าว : 27 พ.ย. 2555
กระทรวงแรงงาน จับมือผู้ประกอบการกุ้งและปลา ประกาศเจตจำนงต่อต้านการใช้แรงานเด็กและแรงงานบังคับ
อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
notice
อียูแก้ไขกฎระเบียบเพิ่มเติมข้อบังคับสำหรับสินค้าอาหารแช่แข็งที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ ณ วันที่ 14 มี.ค. 2555
ข้อกำหนดใหม่ของประเทศแคนาดาเกี่ยวกับการรับรองการปลอดโรคสัตว์น้ำสำหรับสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ณ วันที่ 01 ธ.ค. 2554
GSP จากอียู สิทธิพิเศษทางการค้าที่กำลังจะหมดไป ณ วันที่ 20 ก.ย. 2554
อัตราการตอบโต้การทุ่มตลาดขั้นสุดท้าย (Antidumping POR 5) ของสินค้ากุ้งในสหรัฐฯ ณ วันที่ 15 ก.ย. 2554
สรุปการประชุมสัมมนาโครงการศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีการลงทุนในสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้กรอบอาเซียน ณ วันที่ 22 ส.ค. 2554
ดูทั้งหมด
news
สรุปสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งเดือนเมษายน 2555 และแนวโน้มตลาด 
สถานการณ์การเลี้ยง การลงกุ้งในเดือนเมษายนลด...
อ่านเพิ่มเติม
สรุปสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งเดือนมีนาคม 2555 และแนวโน้มตลาด 
สถานการณ์การเลี้ยง การลงกุ้งในเดือนมีนาคมเพ...
อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
stat
การนำเข้ากุ้งของอียู ตั้งแต่ปี 2540 – 2554
การนำเข้ากุ้งของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2538 – 2554
การนำเข้ากุ้งแช่แข็งของญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2538 – 2554
ดูทั้งหมด
stat
กุ้งไทยรักษ์ป่าชายเลน
ป่าชายเลนกับระบบการเลี้ยงกุ้ง
Execusive Summery งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 22
ดูทั้งหมด
pr
ดูทั้งหมด
Untitled Document
สารจากนายกสมาคม
จากท่าน : คุณสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย
ตำแหน่ง : นายกสมาคมกุ้งไทย
Untitled Document